Slagtesvin med mindst fire T-formede slagmærker på ryggen

2019-24-0152-00265/2019-24-0152-00074

Ved en kødkontrolmæssig undersøgelse efter slagtning på et slagteri observeredes et slagtesvin med mindst fire T-formede slagmærker på ryggen. Der sås blødning i over- og underhud, spæklag og muskulatur. Grisen var påvirket med højgradig muskeldegeneration.