Slagtesvin med mindst to mærker efter slag med en rørlignende genstand

2017-32-0152-00090

Ved en kødkontrolmæssig undersøgelse efter slagtning den 14. juli 2016 på slagteriet observeredes et slagtesvin med mindst to mærker efter slag med en stang- eller rørlignende genstand. Ved den kliniske undersøgelse efter slagtning kunne der konstateres kraftig blødning i hud og underhud.