Slagtesvin med navlebrok med stort sår var ikke håndteret

2020-24-0152-00301

Ved kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning fandtes et svin med navlebrok. Broksækken var pendulerende og fast ved palpation. En stor sårdannelse dækkede hele undersiden af broksækken. Svinet gik alene tilbage i produktionsstien efter dets stifæller var leveret slagteriet.