Slagtesvin med sår på stort navlebrok - ikke sat i sygesti

2019-24-0152-00076

Ved et kontrolbesøg i en slagtesvinebesætning fandtes et 60 kg`s svin med et stort brok med sår på. Det havde en foderstand under middel og var opstaldet i en almindelig sti sammen med 9 andre svin uden et tykt lag strøelse.