Slagtesvin med stort navlebrok transporteret adskilt fra andre svin til slagteri

2019-24-0152-00148

Et slagtesvin med stort navlebrok med sår blev transporteret adskilt fra andre svin til slagteri. Svinet var let bevægelseshæmmet, men ikke alment påvirket. Brokket var pendulerende og så stort, at det periodevis næsten rørte gulvet.