Slagtesvin påført 2 til multiple slag, der medførte blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur

2016-32-0152-00077

Forhold 1 - Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 18. november 2015 på slagteriet observeredes 7 slagtesvin med mellem 1 og mindst 5 mærker efter slag på ryggen med blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur.

Forhold 2 - Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 18.december 2015 på slagteriet observeredes 6 slagtesvin med mellem 3 og 7 mærker efter slag på ryggen med blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur.

Ejer oplyste, at den medarbejder, der havde ansvaret for gården hvor svinene kom fra, havde erkendt at have slået svinene i forbindelse med læsning til transport til slagteriet.