Slørhaler udstillet i blender

2014-32-0156-00004

På en udstilling blev der brugt slørhaler, der i løbet af dagen skiftedes til at blive udstillet enkeltvis i en blender i åbningstiden. På inspektionstidspunktet for politiet fandtes 2 slørhaler der blev opbevaret i et akvarium på 54 l. Disse skiftedes til at være i blenderen i løbet af dagen. Der blev ikke tilført ilt eller var mulighed for skygge og der var ingen kontrol af PH-niveauet. Den ansvarlige for udstillingen var tidligere kontaktet af repræsentanter fra anmeldende dyreværnsorganisation, men havde ikke fundet anledning til at reagere eller på anden måde forhøre sig om de dyreværnsmæssige aspekter, idet det jo var et ”kunstværk”.