So halt på begge forben - blev transporteret til slagteri - ikke separeret under transporten

2017-32-0152-00084

Ved det levende syn på slagteriet konstateredes en so, der var halt på begge forben.
Højre forben var hævet og rødt fra albuen og til lige over forknæet, med et gammelt sår, der væskede. Venstre forben havde en stor hævelse omkring skulder og albueled. Soen skreg ved berøring af det hævede område. Soen bevægede sig kun frem med meget små skridt med krum ryg og understillede lemmer.