So ikke stukket og afblødt efter bedøvelse med elektrisk strøm

2017-32-0152-00104

Ved undersøgelse efter slagtning på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen en so, der ikke var stukket og afblødt efter bedøvelse med elektrisk strøm.

Den ansvarlige for slagtegangen blev kontaktet, og erkendte ved selvsyn, at soen ikke var stukket og afblødt.