So med åbent skuldersår samt benlidelser leveret til slagtning

2014-32-0152-00018 - 2015-32-0152-00028

Ved ankomst til et slagteri fandtes en so ved det levende syn at være tydelig halt på venstre forben og højre bagben. Soen havde tillige en hævelse og et åbent skuldersår på venstre skulder. Soen var yngre med et huld lidt under middel. Soen lagde sig straks ned i sygestien, men rejste sig ved embedsdyrlægens kliniske undersøgelse. Soen stod med let krummet ryg og forsøgte konstant at aflaste venstre forben og højre bagben. Soen var svært støttehalt på venstre forben, som den helst holdt løftet fra underlaget og middelsvært støttehalt på højre bagben, som den aflastede ved at løfte det eller føre benet fremad. Soen lagde sig besværet ned under undersøgelsen og virkede nedstemt. Ved palpation af såret udviste soen smertereaktion samt ubehag. Den sigtede landmand oplyste, at soen havde været i behandling i en sygesti og var tilset af en dyrlæge. Han havde diskuteret med dyrlægen hvorvidt den var transportegnet, det havde dyrlægen ment, men at den skulle transporteres adskilt fra de andre grise. Dette var ikke sket, selvom han havde bedt om det.