So med endetarmsproplaps og kreaturhold opstaldet under dårlige forhold

2017-32-0157-00028

Ved et kontrolbesøg konstateredes en so med endetarmsprolaps opstaldet i en tilsølet sti med sparsomt, våd halm i bunden. Prolapsen var hele tiden synlig og var fast. Det vurderedes, at tilstanden havde stået på i længere tid. En praktiserende dyrlæge havde dagen forinden set på soen. Besætningens kreaturhold fandtes afmagrede og opbundne i stier uden strøelse. Dyrene havde kager af indtørret gødning på dele af kroppen.