So med op til 13 mærker efter slag på ryggen

2017-32-0152-00102

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen en so med mærker efter slag.

Ejer oplyste, at det var indskærpet overfor medarbejderne, at dyrene ikke måtte påføres slag.

Chaufføren oplyste, at han ikke havde anvendt drivstav ved læsningen af søerne til transport, men en drivplade (plastplade), han holdt bag dyrene, så de ikke løb den forkerte vej.