So med svært skuldersår transporteret til slagtning

2011-20-053-00073

Til en samlestald blev leveret en so, der ved ankomsten viste sig at have et svært skuldersår på venstre side. Ved undersøgelse af såret fandtes der tydelige adhærencer mellem hud og underliggende strukturer: Såret kunne ikke forskydes i forhold til det underliggende væv. Der var smertereaktion ved beføling af såret. Såret blev beskrevet som 5 x 4,5 cm stort, krateragtig hvælvet med en let fremstående kamdannelse ovenfor såret. Der var rigelige mængder granulationsvæv rundt om såret, centralt i såret og med en mørk farve sås nekrotisk væv, som var ildelugtende med bakteriel infektion. Såret var 1,5 cm dybt.

Soen blev aflivet og ejer, vognmand og chauffør anmeldtes for forholdet.

Ved undersøgelse af skuldersåret på Sektion for Patologi på det Biovidenskabelige Fakultet, KU-Life vurderedes skuldersåret som et skuldersår grad 3, idet det vurderes at have været et grad 4 sår ud fra reaktionen i knoglen. Såret havde en alder på flere uger.