So med svært skuldersår transporteret til slagtning

2016-32-0152-00070

Ved det levende syn på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen, at en so havde et tydeligt skuldersår på højre skulder af en størrelse, der gjorde, at soen allerede i forbindelse med aflæsningen blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse. Soen var i normalt huld og ikke halt, men ytrede smerter ved at grynte højt og søge væk ved palpation af såret og dets omgivelser.

Materiale fra soen blev obduceret, og det fremgår af konklusionen i obduktionsrapporten, at på baggrund af dybden af såret, samt tilstedeværelsen af nydannet bindevæv og granulationsvæv, vurderes skulderegionen at være sæde for et grad 3 skuldersår efter den patoanatomiske skala. Fundene er dog et udtryk for, at der var tale om afheling af et grad 4 sår, hvor der har været blotlæggelse af knoglen. Efter den kliniske skala var der tale om et grad 2 skuldersår (svære skuldersår). Forandringerne vurderedes at have en alder på flere uger.

Chaufføren oplyste, at han havde overset den pågældende so, der var transporteret sammen med andre søer.

Ejeren og driftslederen oplyste, at soen var sendt afsted ved en fejl, og burde have været aflivet.