So springhalt på højre forben transporteret til slagtning - ikke adskilt fra andre dyr under transporten.

2020-24-0152-00218

En so, som var springhalt på højre forben, blev transporteret levende til slagtning. Den var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten. Soen fulgte ikke de andre dyr ved aflæsning og blev stående på vognen. Den blev aflivet på vognen. Besætningsejeren oplyste, at han selv læssede søerne på udleveringsvognen og kørte dyrene til grisetransporten. Han synede alle dyrene visuelt for halthed og skader. Han mente ikke der var noget galt ved læsning af soen. Chaufføren oplyste, at han ikke havde set en halt so under læsningen, men kunne godt ved aflæsningen se, at det var en ældre skade.