So tildelt slag i panden med tatoveringshammer

2016-32-0152-00061

En so blev afhentet til slagtning den 11. januar 2016, som en del af en leverance på 14 søer fra en besætning og transporteret til en ”hotelstald”, som slagteriet benyttede som ekstra staldkapacitet, hvis der ikke er kapacitet på slagteriet til at modtage dyret som planlagt. Den 18. januar 2016 blev soen transporteret fra ”hotelstalden” til slagteriet.

Ved undersøgelse efter slagtning blev konstateret en so, der udover at være tildelt et slag med tatoveringshammer på hver skinke, tillige var tildelt slag med tatoveringshammer midt i panden. Ved undersøgelsen efter slagtning blev det endvidere konstateret, at soen var mager og havde knoglemarvsbetændelse i brystbenet og i flere ryghvirvler. Slagtekroppen blev kasseret.

Landmanden nægtede forsætligt at have tildelt soen slag med tatoveringshammer i panden, men oplyste, at det kunne være sket ved et uheld i forbindelse med fremdrivning af soen, eller ved at soen har foretaget tilbageløb og var løbet ind i tatoveringshammeren.