Sobesætning - syge dyr håndteret utilstrækkeligt - manglende rodemateriale - døde dyr i stalden - nedslidt staldinventar

2017-32-0152-00140

Politiet modtog en anmeldelse om formodet overtrædelse af dyreværnsloven i en svinebesætning. Ved besøg i besætningen med ca. 600 søer, ca. 600 gylte, polte og slagtesvin, samt ca. 18.000 smågrise observeredes i alle aldersgrupper flere syge dyr, som ikke var håndteret korrekt. Der lå døde/aflivede svin i flere stalde, ingen svin havde redebygnings-, beskæftigelses- eller rodemateriale. Der var ingen strøelse i løsdriftstaldene, og besætningen bar generelt præg af manglende management. Besætningens inventar var nedslidt og nogle steder i stykker.