Springhalt slagtesvin transporteret til slagteri

2016-32-0152-00075

Ved det levende syn på slagteriet konstateredes et slagtesvin, der var springhalt på venstre forben. Slagtesvinet var ikke adskilt fra de andre slagtesvin under transporten.

Ved klinisk undersøgelse af det levende svin kunne det konstateres, at slagtesvinet gik mest på tre ben og kun undtagelsesvis tog støtte på venstre forben for ikke at vælte. Området omkring venstre albue var kraftigt hævet og ca. 20-25 cm i diameter.

Da dyret blev anbragt i sygeboks lagde det sig om på højre side for at aflaste venstre forben, og rejste sig kun modvilligt på kraftig opfordring, hvorefter det straks lagde sig igen på siden. Slagtesvinet var i middel huld.

Ejeren erkendte, men oplyste, at virksomheden har faste procedurer ved levering af slagtesvin. Ejeren oplyste endvidere, at han ikke selv er til stede når svinene bliver afhentet, men to ansatte drev svinene ud til rampen, hvor chaufføren tog over. Ejeren var overbevist om, at grisen ikke var halt, da den blev afleveret. Hvis der var tvivl om en gris var transportegnet, blev den taget fra.