Springhalt svin transporteret til slagtning

2016-32-0152-00054

Ved det levende syn på slagteriet konstaterede en embedsdyrlæge, at der fra en besætning blev leveret 218 slagtesvin, heraf et slagtesvin, der var springhalt. Slagtesvinet var adskilt under transporten fra de øvrige svin. Ved den kliniske undersøgelse af det levende slagtesvin kunne det konstateres, at dyret i hvile lagde vægten på forbenene, satte højre bagtå på gulvet, men ikke tog støtte på benet. Forholdet blev anmeldt.