Stærkt afmagret ko ude af stand til at rejse sig ved ankomst til slagteriet

2016-32-0151-00061

En stærkt afmagret slagteko blev ved det levende syn fundet liggende på transporten ude af stand til at rejse blandt øvrige kreaturer fra samme leverandør. Koen blev skudt og aflivet på bilen samt afvist til slagtning.