Støttehalt gris transporteret til slagteri uden adskillelse fra øvrige dyr

2016-32-0152-00079

En embedsdyrlæge konstaterede ved det levende syn af en større leverance af slagtesvin et svin, der var tydeligt støttehalt og gangbesværet. Svinet havde en større hævelse omkring venstre knæled. Der blev udtaget et præparat af venstre bagben. Dette blev imidlertid destrueret på slagteriet efter nedbrud i en fryser, hvor det blev opbevaret, hvorfor der ikke kunne foretages en detailleret patoanatomisk undersøgelse.