Støttehalt ko med knoglemarvsbetændelse transporteret levende til slagtning

2014-32-0151-00009

En ko, som ankom til et slagteri, var svært støtte halt på højre forben. Benet var hævet omfattende hele underbenet fra forknæ og nedefter. Efter slagtning fandtes knoglemarvsbetændelse i inderkloven og deforma-tion af inderklovens tåknogle samt betændelse i ballen. Besætningsejeren kunne ikke erkende forholdet. Han oplyste at han havde behandlet den med penicillin i 3 dage mod digital dermatitis. Den havde stået på dybstrøelse i 3 uger. Han havde set på koen sammen med chaufføren inden den blev læsset og begge var enige om, at den var haltfri og kunne transporteres. Koen havde ikke været tilset af en dyrlæge.