Støttehalt ko transporteret til slagteri

2017-32-0151-00066

En halt ko blev transporteret levende til slagteriet med skånetransport. Ved ankomsten kontaktede chaufføren embedsdyrlægen for at advisere om skånetransporten. Embedsdyrlægen vurderede, at koen ikke skulle have været transporteret. Ejer erkendte, at den var støttehalt på leveringstidspunktet, men fandt ikke at koen var mere halt end tidligere leverede køer. Han havde i samråd med chaufføren vurderet, at den kunne transporteres som skånetransport. Chaufføren oplyste, at han straks havde bemærket koen og havde overvejet, hvorvidt den var transportegnet.