Støttehalt slagtesvin transporteret levende til slagteri - var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten

2019-24-0152-00095 - 2019-24-0152-00250

Et slagtesvin, var ved ankomst til slagteriet kraftigt støttehalt på venstre bagben. Dyret var ikke adskilt fra de andre svin under transporten. Besætningsejeren kunne ikke erkende forholdet, idet denne ikke havde bemærket et halt svin blandt de, der skulle leveres til slagteriet. Chaufføren havde ikke bemærket et halt svin ved læsningen. Han havde fundet alle at være friske og rørige.