Støttehalt slagtesvin transporteret til slagteri - ikke adskilt fra andre svin under transporten

2019-24-0152-00166

Støttehalt slagtesvin blev transporteret til slagteri. Svinet var ikke adskilt fra de andre svin under transporten. Ved den kliniske undersøgelse fandt embedsdyrlæge, at svinet var moderat til svært støttehalt på højre bagben, hvor den ydre hovedklov på højre bagben var drejet nedad. Inderste hovedklov berørte, som følge heraf, ikke underlaget under gang. Ved patoanatomisk undersøgelse af tåleddet fandtes en kronisk subluksation (gået af led) af yderkloven på højre bagben.