Støttehalt so gående på mudret faremark i en økologisk besætning

2017-32-0152-00116

Ved et kontrolbesøg i en økologisk sobesætning, fortaget af en kontrollør, vurderedes det, at en so var støttehalt på højre bagben samt havde muskelatrofi af det pågældende ben.
Soen gik på en mudret faremark sammen med sine 7 uger gamle pattegrise. Ejer oplyste, han først havde opdaget, at soen var halt dagen før kontrolbesøget. Pattegrisene skulle fravænnes samme dag og soen sættes i sygesti. Besætningsdyrlægen tilså soen dagen efter. Han fandt ikke, at soen havde påfaldende muskelatrofi og kunne ikke tilslutte sig, at soen havde været halt i 1-2 uger. Han vurderede, at soen havde overbelastning med efterfølgende læsion omkring knæleddet, samt at prognosen var dårlig. Soen blev aflivet.