Svært støttehalt kalv med muskelatrofi af højre baglår transporteret til slagtning

2017-32-0151-00068

En kalv fandtes ved ankomst til slagteriet at være støttehalt på venstre bagben. Kalven var lidt under middel i foderstand. Den var adskilt fra de andre dyr under transporten. Ved undersøgelse af slagtekroppen fandtes et ældre knoglebrud ved lårbenshovedet. Ejer oplyste, at kalven havde gået i dybstrøelse blandt andre kalve. Den var blevet behandlet for en klovbrandbyld, og da det ikke havde hjulpet, var den sendt med skånetransport til slagteriet. Den var ikke undersøgt af dyrlæge inden transporten. Vognmanden/chaufføren oplyste, at tyrekalven havde været let at læsse. Det var af ejeren oplyst til ham, at den tidligere var behandlet for en klovbrandbyld og derfor var den transporteret med skånetransport.