Svært støttehalt slagtesvin blev transporteret til slagteri

2020-24-0152-00199

Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn af en større leverance af slagtesvin, et svin som var svært støttehalt på venstre forben. Svinet skreg ved berøring af benet, der var fortykket og varmt. Ejer oplyste, at han ikke havde ikke opdaget, at svinet var halt.