Svært støttehalt slagtesvin transporteret til slagteri uden adskillelse fra øvrige dyr

2016-32-0152-00053

Et slagtesvin, der blev transporteret levende til slagtning, var svært støttehalt på højre forben ved ankomst til slagteriet. Svinet var ikke adskilt fra de andre under transporten. Ved den kliniske undersøgelse fandtes tydelige hævelser udfor højre skulderled og bov. Hævelserne var lokaliseret både ud for skulderblad, skulderled og mellem forben og krop. Slagtesvinet tog nogen støtte på benet i hvile. Det var tydeligt bjørnefoddet på venstre forben. Dyret var ved normalt huld. Besætningsejeren erkendte, at han skulle have aflivet den syge gris.  Han var ikke klar over at pågældende slagtesvin var sendt til slagtning. Det havde gået for sig selv i en sygebås, som stødte op til stien hvor slagtesvinene opholdt sig og han havde ikke deltaget ved læsning af grisene.