Svært støttehalt so transporteret til slagteri

2014-32-0152-00025

En so afleveret til slagteri efter ca. 5 timers transport viste ved aflæsningen svær støttehalthed på h. bagben, der helst holdtes i favn. På tåens overside fandtes et åbent sår med frisk blødning. Efter slagtemæssig behandling kunne det konstateres, at der var et dybtgående sår med centralt vævshenfald på h. bagbens yderklov.

Begge bagben blev exarticuleret i haseleddene og tådelene indsendt til patoanatomisk vurdering på KU SUND. Her blev diagnosen kronisk nekrotiserende artritis i h. klovled og tilstedeværende periartikulær abces stillet. Forandringerne vurderedes til at være flere uger gamle. I v. bagtås yderklov fandtes i klovleddet en kronisk ankyloserende artritis med proliferative forandringer. Skaderne her vurderedes også til at være flere uger gamle.