Svært støttehalte grise, grise med alvorlige halebid - manglende behandling af syge grise - overbelægning o.a.

2014-32-0152-00017/2018-32-0152-00174

Ved et kontrolbesøg i to svinebesætninger fandtes grise, der var svært støttehalte, grise med alvorlige halebid, manglende behandling af syge grise og andre forhold.