Svin med kompliceret navlebrok - syge svin ikke isoleret - svin med mærker efter slag

2019-24-0152-00053

Ved kontrol i en svinebesætning fandt embedsdyrlægen et slagtevin med navlebrok med åbent sår og tre nedstemte svin, som gik sammen med raske svin.

Embedsdyrlægen på slagteriet observerede på slagtegangen to slagtekroppe fra besætningen med mærker efter slag på ryggen.