Svin med mere end 30 slaglæsioner på ryggen leveret til slagteri

2021-24-0152-00427

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen observerede embedsdyrlægen et slagtesvin med mere end 30 læsioner efter slag på ryggen. Slagene havde medført blødninger i huden, underhuden og underliggende væv samt stedvist penetrationer af huden.