Svin med misdannede/manglende tæer på et bagben og begge forben transporteret til slagteri

2016-32-0152-00062

Ved det levende syn observeredes et svin med stikkende gang, krum ryg og understillede bagben. Svinet var ikke adskilt fra de andre svin under transporten.

Svinet var uvillig til at bevæge sig, havde en hævelse ved højre sædebensknude, var magert og fremstod lettere utrivelig.

Efter slagtning blev det konstateret, at tæer på højre bagben og begge forben var misdannede eller manglede. Misdannelserne vurderedes at være medfødte. Ved indsnit i hævelsen på højre sædebensknude var der et gråligt stinkende indhold omgivet af en bindevævskapsel på 2-3 cm. Dyret vurderedes ikke transportegnet, heller ikke som skånetransport. 

Chaufføren havde ikke bemærket svinet ved læsningen.