Svin med navlebrok med sår blev transporteret til slagteri i separat rum med ekstra strøelse

2020-24-0152-00362

Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn på slagteriet et svin med ca. 17 cm stort navlebrok med sår. Svinet blev transporteret i et separat rum på vognen med ekstra strøelse. Ved den kliniske undersøgelse stod svinet meget stille. Det sagde lyde ved undersøgelse af broksækken, men var ellers upåvirket. Ved undersøgelse af slagtekroppen efter aflivningen fandtes to sår på broksækken på ca. 5 cm. Sårene var røde i forhold til den omgivende hud. I broksækken fandtes sammenvoksninger med organer og tarmkrøs.