Svin med slagmærker og overtallige tatoveringsmærker - nogle over næseryg og pander

2015-32-0152-00027

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse af slagtesvin konstateredes i 3 omgange flere svin med slagmærker og overtallige tatoveringsmærker og tatoveringsmærker over næseryg og pander. Ved histologisk undersøgelse af flere præparater vurderedes slaglæsionerne at være 4-6 timer gamle i forhold til aflivningstidspunkter.