Svin med store navlebrok med sår, rektalprolaps og halebid - flere ikke isolerede i sygestier

2017-32-0152-00106

Ved et kontrolbesøg konstaterede embedsdyrlæger flere svin med større navlebrok med sårdannelser, som ikke alle var isolerede i sygestier. Ligeledes fandtes flere svin med rektalprolaps og halebid, der gik sammen med artsfæller.