Svin med stort brok med stort sår og blotlagt bughinde i midten af såret transporteret til slagtning

2015-32-0152-00046

Ved aflæsningen af en gruppe slagtesvin på slagteriet konstateredes ved det levende syn, at én af grisene havde et åbent sår på overfladen af en broksæk. Grisen havde under transporten opholdt sig i samme rum som de øvrige grise. Den kliniske undersøgelse inden slagtningen afslørede et cirkulært sår med en diameter på ca. 13 cm i bunden af broksækken. Der hang synlige hudfragmenter fra kanten af såret og den åbne læsion var øm for palpation.