Svin med udposning ved navlestedet transporteret til slagteri

2019-24-0152-00022/2020-24-0152-00340

Svin med pendulerende udposning ved navlestedet med sår blev transporteret til slagteri. Svinet var ikke adskilt fra andre svin under transporten.