Svin sad fast med kæben på en metaldel der stak ud i transportvognens anhænger

2020-24-0152-00333

Ved aflæsning af 650 svin på samlested observeredes et svin, som sad fast i venstre kæbe på en udragende metaldel på køretøjets inderside. Svinet måtte hjælpes fri, og fremstod stærkt alment påvirket, med dybe friske sår omkring venstre side af hovedet/halsen og brud på venstre kæbeknogle.