Svin transporteret med navlebrok med komplikationer i form af åbent sår med blotlæggelse og beskadigelse af tarmene

2015-32-0152-00033

Fra en svinebesætning blev der om morgenen den 15. januar udleveret 24 slagtesvin til mobil udleveringsvogn, der umiddelbart herefter blev kørt til opsamlingsplads for slagtedyr, væk fra besætningsområdet.

Efter aflæsningen på slagteriet konstateredes hos én af grisene et navlebrok med en diameter på 13-14cm. På broksækkens overflade kunne iagttages et ca. 10 cm stort cirkulært sår. Det var dækket af skidt/gødning og strøelsesmateriale fra transporten. Grisens almenbefindene forekom upåvirket.

Efter aflivning og soignering af brokkets overflade kunne der påvises en åbning indtil broksækken, hvori der fandtes tyndtarmsslynger delvist sammenvoksede med hinanden og til brokporten. Et stykke tyndtarm var overrevet og enderne blotlagt. Andre tyndtarmsslynger var indeklemte med alvorlige cirkulationsforstyrrelser til følge.