Syg mager ko ude af stand til at rejse sig

2016-32-0151-00045

En kontrollant ved Fødevarestyrelsens ordinære stikprøvekontrol konstaterede under et kontrolbesøg en mager ko, der henlå nedstemt med hængende ører og indsunkne øje på spalterne i en sengebåsestald ude af stand til at rejse sig. Ejeren havde planlagt at aflive koen, men havde ikke fået det gjort. Koen blev aflivet. En tilkaldt embedsdyrlæge beskrev koen, herunder huldkarakter samt flere hudafskrabninger på kroppen, som var forenelige med at være opstået som følge af tråd af andre køer.