Syge grise ikke behandlet og placeret i sygesti

2019-24-0152-00070

Ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i en svinebesætning fandtes flere syge og tilskadekomne svin, herunder 2 svin med alvorligt halebid og et svin med et stort brok med sårdannelse. Svinene var ikke konsekvent placeret i sygesti og adskilt fra andre svin, ligesom dyrene ikke var underkastet relevant behandling.