Syge og tilskadekomne slagtesvin var ikke isoleret i sygesti og havde ikke modtaget behandling

2017-32-0152-00083

Ved et opfølgende besøg i en svinebesætning foranlediget af en indskærpelse fra slagteriet, observeredes 7 syge eller tilskadekomne slagtesvin, der ikke var isoleret i sygesti og ikke havde modtaget behandling. Dyrlægen vurderede, at lidelserne havde stået på mere end en uge. Slagtesvinene blev aflivet.