Syge svin blev ikke flyttet til sygesti, behandlet eller aflivet

2018-24-0152-00182

Ved kontrol i en svinebesætning fandtes håndteringen af syge- eller tilskadekomne dyr generelt mangelfuld. Syge svin blev ikke opdaget ved de daglige tilsyn, blev ikke flyttet til sygesti, behandlet eller aflivet.