Sygeligt afmagret sortbroget ko

2016-32-0151-00059

Politiet modtog en anmodning om assistance til et besøg, som en dyreværnsorganisation var ved at gennemføre i en besætning med kvæg, får og geder.

Af anmeldelsen fremgår, at der ved besøget i marts 2016 blev observeret en sortbroget ko i en boks sammen med nogle kalve. Dyrene havde ikke adgang til foder og vand. Dyrlæge tilkaldtes for at vurdere huldet hos den sortbrogede ko, samt nogle får og geder i besætningen. Dyrlægen vurderede, at koen var sygeligt afmagret og skulle aflives straks.

Ved et opfølgende besøg, som dyreværnsorganisationen foretog i april 2016 var den sortbrogede ko stadig i flokken med fedekalve. Den havde stadig ikke taget på og virkede nedstemt.

Ved telefonisk kontakt til ejeren i maj 2016 oplystes til dyreværnsorganisationen, at koen ikke var blevet aflivet, ej heller lukket på græs.

Ejeren oplyste, at koen blev købt ca. 1½ måned før anmeldelsen. Koen kunne ikke spise, og det blev ikke bedre.