Syv svin med slagmærker leveret til slagteri

2020-24-0152-00332

Embedsdyrlægen observerede ved den kødkontrolmæssige undersøgelse på slagteriet henholdsvis seks og et svin med mellem 2 og 11 mærker efter slag på ryg og skulderparti medførende blødninger i huden, underhuden og stedvis i den underliggende muskulatur.