To brokgrise transporteret til slagtning

2015-32-0152-00026

To slagtesvin med skader er placeret i sygesti hos leverandørbesætning og synes her af besætningsdyrlægen forud for transport til slagteriet. Dyrlægen underskriver den 29. oktober 2012 en transportattest, der omhandler Gris I med et brok, og en Gris II med skade på bagbenet. Attesten beskriver brokgrisen som havende ”ingen sårdannelse, god trivelighed og normal bevægelse”.

Grisene anses for transportegnede forudsat at de på transporten adskilles fra andre grise i et aflukke med ekstra strøelse og pladsforhold og max. 5 grise.

I en senere udarbejdet dyrlægeerklæring dateret 4. januar 2013 gentager dyrlægen sin vurdering for så vidt angår brokgrisens bevægelighed og almenbefindende, men beskriver samtidigt et arvævsom-råde på ca. 2 x 2 cm placeret på ”spidsen af broksækken”. Efter ankomsten til slagteriet konstaterer embedsdyrlægen et åbent sår på broksækken ind til en cavitet indeholdende purulent materiale, henfaldent væv og arvæv i dybden.