To "grillgrise" med navlebrok med sår transporteret til slagteri

2017-32-0152-00120

Ved det levende syn på slagteriet observerede embedsdyrlægen 2 grillgrise med navlebrok af en størrelse og karakter, der gjorde, at dyrene blev sorteret fra til nærmere undersøgelse.