To slagtesvin med elefantøre transporteret til slagteri

2017-32-0152-00099

Ved det levende syn på slagteriet observeredes to slagtesvin med elefantøre af en størrelse og karakter, der gjorde, at dyrene blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse.
Ejer oplyste, at han godt var klar over, at han havde en gris med elefantøre. Han havde bestilt adskilt transport til grisen, da han ud fra retningslinjer fra Videncenter for Svineproduktion vurderede, at den var transportegnet. Han erindrede intet omkring den anden gris.